.elementor-heading-title {display:none;}

Бранд идентичност SSARM

Цялостна бранд идентичност

SSARM

ДИЗАЙН НА КОРПОРАТИВЕН ЗНАК

Лого дизайн

Дизайнът на корпоративен знак е първият елемент, който трябва да бъде създаден за фирмената визия на вашата нова компания.

Корпоративни цветове

Корпоративните цветове, са цветовете, които се използват за предаване на дейността на компанията чрез цветово усещане. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

Корпоративни материали

Корпоративните материали са неизменна част от света на бизнеса, макар и вече застаряваща тенденция, те са необходими за всяка една среща с клиенит и партньори и са често срещана практика сред компаниите.

Корпоративна
презентация

Корпоративната тема на презентация е необходима, за да се запази идентичността на компанията във всеки един аспект и да се утвърди като такъв.

Брандирана
фирмена кола

Уеб сайт

Кой в днешно време успява, без да има сайт? Да, стига до един етап от развитието си с помощта на препоръки, но те рано или късно се изчерпват и присъствието онлайн е важен инструмент за информираност на Вашите настоящи и бъдещи клиенти. 

Видео интро

Нека да започнем всяка едно наше посрещане на клиент или партньор с кратко интро на компанията. Така ще го спечелим от първите минути на срещата.