Перфектно свършена работа със спазване на сроковете, които имах. Много креативно мислене и компетентно мнение как трябва да се случат нещата.