.elementor-heading-title {display:none;}

Политика за поверителност

Въведение

Настоящата политика има за цел да да Ви осведоми за начина , по който КЕЙДИ БРАНД ООД събира и обработва Вашите лични данни чрез сайта www.keydybrand.com 

Сайтът, който ползвате – www.keydybrand.com , е собственост на КЕЙДИ БРАНД ООД , ЕИК 205860205 със седалище и адрес на управление с. Казичене, ул.Освобождение №2, МОЛ Даниела Георгиева, наричано по-долу „НИЕ“.

За целите на поддържането на сайта , Кейди Бранд ООД, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, клиентите и партньорите си, наричани по-долу „Вашите данни“ или „данните“.

Споделяйки с нас данните си, Вие удостоверявате , че сте лице над 16-годишна възраст. 

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. 

КЕЙДИ БРАНД ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде точна и актуална.
Моля, пишете ни имейл office@keydybrand.com по всяко време за настъпили промени в личната Ви информация. 

КЕЙДИ БРАНД ООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни със всички промени. 

Дефиниция за личните данни 

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

Каква информация събираме, с каква цел и по какъв начин я обработваме? 

Кейди бранд ООД събира пряко следните данни 

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват . 

Данни за комуникация, включващи всяка комуникация която ни изпращате, както чрез контактния формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, съобщение чрез социална мрежа, коментар в социална мрежа. Ние обработваме данните с цел комуникация с Вас. Ние имаме законово основание да извършваме това, за да сме способни да отговорим на всеки Ваш въпрос. 

С попълване на контактната формата на сайта потребителят предоставя следните лични данни, необходими за осъществяване на обратна връзка на запитването: 

∙  име на фирмата/организацията 

∙  лично и фамилно име 

∙  информация за обратна връзка, включително, телефон и имейл адрес. 

Целите, за които данните се събират са предоставяне на услуги, заявени при регистрацията / попълване на контактната форма, получаване на отговори на зададенте въпроси и изпълнение на заявени искания. 

При абониране за нашия Нюзлетър/Бюлетин, Вие предостоставяте единствено Вашия имейл адрес , като целта ни е да Ви изпращаме информация за новини и промоционални продукти на КЕЙДИ БРАНД ООД, предстоящи кампании, свързани с директни маркетинг. Законовото ни основание е доброволното дадено от Вас съгласие, докато не бъде оттеглено отново от Вас. 

Данни за клиентите, при поръчка за покупка на стока или услуга, направена от контактната форма на нашия сайт, КЕЙДИ БРАНД ООД ще поиска Вашите лични данни – име, адрес за доставка и телефон. Ние обработваме тези данни, за да доставим продуктите или услугите, както и да запазваме архив от тези транзакции. Законовото основание за тази обработка е изпълнението на споразумението между нас, за да можем да осъществим доставките. 

Технически данни, включващи данни за използването на сайта ни, лог-детайли, детайли за браузъра, продължителността и честота на посещенията, времевата зона и др. данни, свързани с начините за достъп до сайта ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме по какъв начин взаимодействате със сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и ефективността на рекламните ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта, за да подсигурим развитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия,срокът за съхранение е временно, само за сесията за зареждане на web страницата,след което биват изтрити автоматично. 

Чувствителна информация – КЕЙДИ БРАНД ООД не събира никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност, здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания 

Когато от нас се изисква да съберем лични данни по закон или поради изисквания в договор между нас и Вас, а Вие не осигурите тази информация, може и да не сме способни да изпълним договора (например да доставим продукти или услуги, ако не разполагаме с телефон, имена или адрес). Ако не сме в състояние да доставим продукта или услугата, ще Ви уведомим навреме, както и точната причина за това. 

Ние ще използваме личните данни единствено за причината, поради която са били събирани. За по- подробна информация пишете на office@keydybrand.com  Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним законовата причина за обработката. 

Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона. 

Във всеки един от случаите Вие може да се откажете от абонамента по всяко време. 

Причини и цели за събиране и обработка на личните данни 

Автоматично събиране на данни 

В допълнение към данните, които ни предоставяте доброволно, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки. Бисквитките са анонимни и не събират никаква лична информация за потребителите. За повече информация, Моля прочетете нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ. 

Маркетинг съобщения

Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни (с цел разрастване на бизнеса)

Според закона ние можем да изпращаме маркетингови съобщения и комуникация, ако: сте закупили продукт от нас или сте поискали информация за наши продукти и услуги и сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения. 

Вие може да откажете да получавате съобщения по всяко време, като пишете на имейл office@keydybrand.com или следвате връзката за отказ от абонамента. 

Ако се откажете да получавате информация, действието не се отнася до лични данни, събрани в резултат от други транзакции, като покупки например. 

Кога събираме Ваши данни? 

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

  • посещавате или използвате нашия уеб сайт се абонирате за нашия бюлетин;
  • доставяте услуги за нуждите на КЕЙДИ БРАНД ООД;
  • комуникирате с екипа на КЕЙДИ БРАНД ООД
  • ни посещавате на изложения и събития;
  • взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго. 

За какво бихме ползвали Вашите лични данни? 

Информацията, която събираме, може да ни послужи, за: 

  • обратна връзка при обработка и уточнение на постъпили запитвания;
  • осъществвяване на сделка след контакт при изпратено запитване, което довежда до издаване на данъчни документи и договори;
  • Изпращане на мейлинги за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения от КЕЙДИ БРАНД ООД (само ако сте се абонирали за услугата); 

Споделяне с трети лица

За дейността на КЕЙДИ БРАНД ООД Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.
Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното: 

Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
Консултанти и други: при осъществени сделки: счетоводители и адвокати, публични органи;
Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на КЕЙДИ БРАНД ООД.

Международни трансфери

Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Европейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии.
Някои от нашите доставчици на услуги е възможно да са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия: 

Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или
Ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия ; 

Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. 

Срок за съхранение на данните

Ние ще запазваме личните Ви данни единствено за целите, за които са били събрани.
Данните, предоставени във връзка с абонирането Ви за получаване на нашия Нюзлетър/ Бюлетин, се съхраняват докато е валиден Вашия абонамент, след отказ от Ваша страна, ще бъдат изтрити безвъзвратно.
Издадените фактури и сключени договори, като последствие от осъществена сделка, КЕЙДИ БРАНД ООД съхранява съгласно законовото си задължение в срок от 10 години.
Срокът за съхранение на данните, събрани от бисквитките, е посочен конкретно за всеки вид бисквитка в нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ.
Запитванията и информацията, постъпила чрез контактната ни форма не се съхранява по никакъв начин, ако не е последвала сделка. 

Вашите права 

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни. 

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. 

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган, както следва: 

Наименование на контролния орган: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 Телефон:02 915 3 518
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Сигурност на данните 

КЕЙДИ БРАНД ООД ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни. 

КЕЙДИ БРАНД ООД може да разкрие лични данни, при условие, че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, както и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето и легитимни интереси на КЕЙДИ БРАНД ООД, или когато, по преценка на КЕЙДИ БРАНД ООД , това е необходимо, за да може КЕЙДИ БРАНД ООД да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи. 

За връзка с КЕЙДИ БРАНД ООД по отношение на личните данни пишете на office@keydybrand.com 

Линкове към други уеб страници 

Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница .
Сайтът на КЕЙДИ БРАНД ООД предоставя връзки към други сайтове. КЕЙДИ БРАНД ОО не упражнява контрол над въпросните сайтове и за това Ви приканваме да се осведомите относно тяхната политика на поверителност с оглед зачитане на личния живот. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. 

Моля, прочетете нашата политика за бисквитки на този сайт.